Menu
  Home
AMVE
Bibliotheek
Mediatheek
Sport
Forum
Nieuws Archief
Foto Archief (7604)
Columns

Sponsors

Contact us

 
Wie zijn de Assyriërs
  Geschiedenis
Taal & Cultuur

Religie
De Assyrische Vlag
De Assyrische Genocide
 
Assyrische Jongeren
 

AJF Nederland
AJM Midden-Europa
AUF Zweden

 
Sponsers

Random Images 
 
ChristenUnie wil veilige zone christenen in Irak
Webteam - 12-11-10


EN HAAG - De internationale gemeenschap moet zorg dragen voor een beschermde zone voor christenen in Irak.

Daarvoor pleit ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind tegenover NU.nl. Minister Rosenthal (Buitenlandse zaken) moet er in EU- en VN-verband op aandringen dat de christenen samen met de andere etnische en religieuze minderheden op de Nineveh-vlakte door de VN beschermd gaan worden.

Voordewind: "De drie dominante groeperingen in Irak, Koerden, Sjiieten en Soenieten, beschikken allen over eigen leger en politie om zich te beschermen. De christenen worden aan hun lot overgelaten. Stel ze dan in staat zich zelf te beschermen op deze vlakte als veilige zone".

Gijzelingen
Irak wordt de laatste tijd geteisterd door aanslagen en gijzelingen, gericht tegen christenen. "Er is in Irak sprak van een religieuze zuivering, vergelijkbaar met die van de Koerden begin jaren negentig."De VN zorgde er destijds voor dat de Koerden een veilige zone kregen in het noorden van Irak. "Het geweld, aldus de dreigementen, zal pas stoppen als alle christenen Irak hebben verlaten."

Ondersteuning
Voordewind vindt dat Nederland de naar de Nineveh-vlakte gevluchte christenen moet ondersteunen. Staatssecretaris Knapen (Ontwikkelingssamenwerking) moet zich daarvoor gaan inzetten."Als wij ze daar geen ondersteunen geven, zullen velen hun toevlucht blijven zoeken in Europa", aldus Voordewind.Door aanslagen gewonde christenen moeten als het aan Voordewind ligt, in navolging van Frankrijk, tijdelijk naar Nederland gehaald worden voor medische verzorging.

Asielzoeker
Minister Leers (Asiel) heeft donderdag, in een gesprek met Voordewind, tegenover hem bevestigd geen christenen en andere risicogroepen uit te zetten.Vorige week stond nog een christen op de lijst om uitgezet te worden naar Irak. Die uitzetting ging niet door omdat de minister werd teruggefloten door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)."Bij het ministerie waren ze er niet zeker van dat het ging om een christen. Ik heb kunnen aantonen dat dit wel degelijk het geval was", aldus Voordewind.Het Europees Hof komt op 24 november met een definitief oordeel over de situatie in Irak. Leers zal echter, welke uitspraak het EHRM ook doet, deze christelijke asielzoekers niet meer uitzetten."We moeten inzien dat christenen in Irak een specifiek doelwit zijn en dat bescherming geboden moet worden", stelt Voordewind.

Afspraken
In het gesprek zegde Leers verder toe afspraken te maken met het EHRM en de rechtelijke macht in Nederland over het openbaar maken van relevante brieven van het EHRM. Afgelopen week bestond grote commotie in de Tweede Kamer toen bleek dat de Inlichtingen- en Naturalisatie Dienst (IND) het advies van het EHRM, om de Irakezen niet terug te sturen naar het land van herkomst, had achtergehouden. Volgens Voordewind is dergelijke informatie essentieel voor het lot van asielzoekers.


 
 


                

Assyriėrs in de Media

 
 
 
© 2003 BethNahrin.nl, lees de disclaimer