Menu
  Home
AMVE
Bibliotheek
Mediatheek
Sport
Forum
Nieuws Archief
Foto Archief (7604)
Columns

Sponsors

Contact us

 
Wie zijn de Assyriërs
  Geschiedenis
Taal & Cultuur

Religie
De Assyrische Vlag
De Assyrische Genocide
 
Assyrische Jongeren
 

AJF Nederland
AJM Midden-Europa
AUF Zweden

 
Sponsers

Random Images 
 Toma Odo
 

Hij is op 11 oktober 1855 in het dorp Al-Qoosh geboren. Zijn vader Michael Odo was een priester, zijn oom Yousef Odo was patriarch en zijn broer Israel Odo was de bisschop van Mardin. Nadat hij de school in Al-Qoosh had afgemaakt, nam zijn oom de patriarch hem in 1869 mee naar Roma. Daar is hij tot 1880 naar de academie met de naam 'Verspreiden van het geloof' gegaan. Toen hij tot monnik werd benoemd, keerde hij terug naar Mousel om de nieuwe patriarch Elia Abo Yonan te helpen, waar hij twee jaar verbleef. In 1882 vroeg het patriarchaat hem om de theologische school te leiden. In 1892 werd hij tot bisschop in Oermia benoemd. In 1894 nam hij deel aan de verkiezingen van een nieuwe patriarch in Mousel, destijds werd de patriarch Abd Ishooh Geiat benoemd. In 1899 wilde hij niet meedoen aan het verkiezen van de nieuwe patriarch vanwege ontstane conflicten met enkele priesters. Tijdens de slachtpartijen onder de christenen met name het Assyrische en Armeense volk in het begin van deze eeuw zijn hij en vele andere kerkelijke leiders vermoord.


Zijn werk:
In 1897 gaf hij een Assyrisch/Aramees woordenboek uit (in het Chaldese dialect) onder de titel de schat van de Assyrische/Aramese taal. Daarnaast heeft hij twee boeken in het Assyrisch/Aramees geschreven waarin hij het genoemde woordenboek uitlegt. Deze uitgaven werden door de drukkerij van de Dominicaanse geestelijken uitgebracht. In dit woordenboek kwamen veel Griekse woorden voor. De uitleg is heel concreet weergegeven, soms gebruikt hij ter verduidelijking Arabische woorden. Hij heeft het boek 'De christelijke leer volgens de Tridentische synode' in het Assyrisch/Aramees vertaald en in 1889 in Mousel gedrukt. Hij heeft ook het leerboek (bedoeld voor de geestelijken die gratie hebben gekregen) uit het Latijn vertaald en 1889 gedrukt. Hij heeft aan het boek 'De geestelijke wijzer' (vertaald uit het Arabisch naar het Assyrisch/Aramees door de geestelijke Dmians) het een en ander toegevoegd en 1893 gedrukt. In 1895 heeft hij het boek 'Kalila en Dumna' vertaald en in Mousel uitgegeven. In 1899 heeft hij het boek 'De literaire theologie' opnieuw geschreven en in Oermia gedrukt. 'Over de etymologie (woordafleidkunde) van de Soerath taal' is door hem geschreven en in 1911 in Oermia gedrukt. Bovendien heeft hij rituelen in verband met het feest van Jezus bedacht. Deze werden door de geestelijke Biejan in het derde deel van zijn boek Al-Haothara uitgegeven. De geestelijke Toema Odo heeft veel andere boeken in een makkelijke en leesbare taal herschreven of zelf geschreven

 
Nation's MenNaoum Fayeq


Ashur Yousef


Mor Chamoun Benjamin


Yousef Qlitha


Farid Nazha


Toma Odo


Abdelmasieh Qarabaschi


Dawied Barsoum Bierli


Malek Jaqo


Hanna Salmaan

 
 
© 2003 BethNahrin.nl, lees de disclaimer