Menu
  Home
AMVE
Bibliotheek
Mediatheek
Sport
Forum
Nieuws Archief
Foto Archief (7604)
Columns

Sponsors

Contact us

 
Wie zijn de Assyriërs
  Geschiedenis
Taal & Cultuur

Religie
De Assyrische Vlag
De Assyrische Genocide
 
Assyrische Jongeren
 

AJF Nederland
AJM Midden-Europa
AUF Zweden

 
Sponsers

Random Images 
 Dawied Barsoum Bierli
 

De doctor Dawied heeft een belangrijke rol gespeeld in het verdedigen van de Assyrische kwestie in de twintigste eeuw vanuit het Assyrisch Patriottische Platform, waar hij lid van was. De A.P.P was in het begin van deze eeuw in Amerika opgericht. Tijdens het vredescongres dat in 1919 in Parijs werd gehouden, heeft dit platform een belangrijke rol gespeeld in het verdedigen van de nationale rechten van het Assyrische volk. Bovendien heeft hij eraan geholpen om stichtingen en verenigingen op te richten zoals het Platform Verbetering van de Assyrische Scholen (PVAS). Dawied streefde ernaar dat er meer contact tussen de verschillende kerkgenootschap­pen ontstaat.

Hij is op 10 oktober 1901 in Garboet geboren. De basisschool heeft hij op Assyrische scholen gevolgd. Daarna ging hij naar de middelbare school van het genootschap voor wezen. Op 8 april 1917 vertrok hij uit zijn vaderland richting Amerika. Op 30 juni 1918 kwam hij in Amerika aan. In 1922 behaalde hij het diploma van de Amerikaanse Internationale Academie in Seberngelfildmas. In 1926 heeft hij de Academie voor Wetenschap en Rechten in Boston afgerond. In de staat Maas kreeg hij de toestemming om als advocaat te werken. In 1933 behaalde hij de titel doctor in de rechten, destijds werd hij voor één jaar tot vicevoorzitter van de rechtenfaculteit van de universiteit benoemd.

Ooit werd hij, door een redacteur van het Assyrisch Bondgenootschap, naar zijn mening betreft de Assyrische nationale kwestie gevraagd. Toen heeft hij het volgende geantwoord: 'Oh mijn dierbare, jij vraagt mij hoe wij gered kunnen worden? Het antwoord is zo moeilijk niet zoals sommigen dat beweren. Wat wij nodig hebben is hetbevorderen van de eenheid en het vermijden van misverstanden tussen alle takken van ons volk. Daarom is het onze plicht, dat wij de nakomelingen van Ur en Nineve, bij onszelf beginnen als wij een beter leven willen hebben. De redding kan niet plaatsvinden zonder de patriottische eenheid en dit ontbreekt bij ons. De patriottische eenheid moet beter gestructureerd en gericht op het hogere doel worden, en dit is allemaal haalbaar.'

 
Nation's MenNaoum Fayeq


Ashur Yousef


Mor Chamoun Benjamin


Yousef Qlitha


Farid Nazha


Toma Odo


Abdelmasieh Qarabaschi


Dawied Barsoum Bierli


Malek Jaqo


Hanna Salmaan

 
 
© 2003 BethNahrin.nl, lees de disclaimer