Menu
  Home
AMVE
Bibliotheek
Mediatheek
Sport
Forum
Nieuws Archief
Foto Archief (7604)
Columns

Sponsors

Contact us

 
Wie zijn de Assyriërs
  Geschiedenis
Taal & Cultuur

Religie
De Assyrische Vlag
De Assyrische Genocide
 
Assyrische Jongeren
 

AJF Nederland
AJM Midden-Europa
AUF Zweden

 
Sponsers

Random Images 
 Dawied Barsoum Bierli
 

Is geboren in het dorp Jamba in 1894. Jamba ligt in het hoge gedeelte van de streek Tiare. Vanwege de strijd tussen de Assyriërs aan de ene kant en de Turken, Koerden en Iraniërs aan de andere kant tijdens de Eerste Wereldoorlog, is hij met velen in 1916 naar Iran en daarna naar Irak geëmigreerd. Destijds vond een massale emigratie onder de Assyriërs van Hakari plaats. In deze strijd heeft Malek als soldaat gevoch­ten. Voor het eerst was hij in de hoedanig­heid van een groeps­leider van 50 soldaten in de strijd tegen de Koerdische leider Ismaël A'ga. Na de moord op de patriarch Mor Benjamin Chamoun, heeft hij zich bij het Engelse leger in Irak aangemeld. Daar werd hij als leider van 1000 soldaten in de Levy (een groep Assyrische soldaten onder leiding van het Engelse leger in Irak) genoemd. Dezen hadden zich bewapend in de hoop ooit naar hun geliefde vaderland Hakari (Oermia) terug te keren.
Malek riep op tot revolutie tegen de Engelsen en nam het dorp Soa'ra in het noorden van Irak als schuilplaats voor zijn revolutie. Er waren verschillende redenen. Ten eerste merkte hij dat de Engelsen hun beloften ten opzichte van de Assyriërs niet nakwamen. Zij verzuimden dat de Assyriërs zich konden vestigen en zij onthielden de Assyriërs hun etnische rechten als volk. Omdat de Assyri­ërs aan de Engelse kant hadden gevochten, hadden zij er recht op om van de overwinning aan het einde van de Eerste Wereld­oorlog te profiteren. Ten tweede omdat de Irakese regering de patriarch Mor Chamoun Ishai had gearres­teerd en hem gedwongen had in Bagdad te wonen.

Nadat de Irakese regering de patriarch Mor Chamoun in ballingschap wegstuur­de naar Cyprus, heeft zij in 1933 geprobeerd hem te arresteren. Maar het lukte hem naar Syrië te ont­snappen via de rivier de Tigris. Kort daarna is hij samen met zijn mannen (in totaal ruim 1000 man) door de Franse regering in overleg met de Irakese regering, (Syrië was toen een Franse kolonie) teruggestuurd. Terwijl zij op 5 augustus 1933 door de rivier naar de overkant bij de plaats Fish Chabour gingen, wachten de Irakese soldaten aan de overkant hen op (Bakker Sidqi was de minister van defensie). Daar begon een flinke strijd tussen beide partijen. De Assyriërs beschikten over lichte geweren terwijl de Irakese linie die, uit zeven detache­menten bestond, over alle bekende wapens van toen beschikte. De Assyriërs braken door de vijandelij­ke linie, nadat zij het zevende detachement hadden ingenomen. Zij gingen door totdat zij alle detachementen hadden verslagen. Bakker Sidqi verkeerde in moeilijkheden nadat de Assyriërs zijn landmacht hadden verslagen, daarom stuurde hij een aantal vliegtuigen om de situatie onder controle te houden. Na een zeer moedige en oneerlijke strijd moesten de Assyriërs onder leiding van Malek en zijn eerste man Luqa terugkeren naar Syrië. In Syrië ves­tigde hij zich in Tel Tammer. Daar bleef hij wonen tot het midden van de jaren zestig en hij naar Canada emigreerde. In 1973 keerde hij terug naar Irak nadat hij begenadiging kreeg. Op 25 januari 1974 is hij overleden

 
Nation's MenNaoum Fayeq


Ashur Yousef


Mor Chamoun Benjamin


Yousef Qlitha


Farid Nazha


Toma Odo


Abdelmasieh Qarabaschi


Dawied Barsoum Bierli


Malek Jaqo


Hanna Salmaan

 
 
© 2003 BethNahrin.nl, lees de disclaimer