Menu
  Home
AMVE
Bibliotheek
Mediatheek
Sport
Forum
Nieuws Archief
Foto Archief (7604)
Columns

Sponsors

Contact us

 
Wie zijn de Assyriërs
  Geschiedenis
Taal & Cultuur

Religie
De Assyrische Vlag
De Assyrische Genocide
 
Assyrische Jongeren
 

AJF Nederland
AJM Midden-Europa
AUF Zweden

 
Sponsers

Random Images 
 Yousef Qlitha
 

Hij was en is nog steeds een belangrijk Assyrisch figuur die door het Assyrische volk gerespecteerd wordt. Vanwege de vele verdiensten die hij voor zijn volk heeft gedaan. Vooral met betrekking tot de kerk en zijn bijdrage aan het verspreiden van de leer aan het volk. Hoewel het volk zich in moeilijke omstandigheden bevond met name tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Hij is aan het einde van de 19e eeuw geboren in een dorp dat aan de Turkse/Iraanse grens ligt. Het dorp heet Mor Bisho. Toen hij opgroeide, is hij naar de stad Ormi verhuisd en ging naar de protestantse school, waar hij het Assyrisch/Aramees en Engels heeft geleerd. Deze school werd toen door de zendelingen opgericht. Toen hij afgestudeerd was, heeft hij daar zelf lesgegeven. Hij heeft ook boeken in het Assyrisch/Aramees (de taal van de heilige rituelenhet oostelijke dialect) laten drukken. Daarvan heeft hij een deel naar het gangbare dialect Soerath en andere delen naar het Engels vertaald, het ging hier vooral om schoolboeken en boeken over grammatica.

In 1920 vertrok hij (inmiddels als priester) naar de stad Milbaar in India om de Assyrische letters (het oostelijke lettertype) te brengen voor de drukkerij. Daar kwam hij in con­flict met de metropoliet (van de Assyrische kerk in India) Mor Timathous over het oprichten en het beheer van de drukkerij. Destijds werd geld van het volk voor het oprichten van de drukkerij ingezameld met behulp van de patriarch Mor Ishai Chamoun, zijn bisschoppen en priesters en Sorma de tante van de patriarch. Hij weigerde het geld (20.000 roepia) aan de genoemde metropoliet te geven. Maar stond erop de drukkerij op te richten. Hij keerde terug naar de Mousel en waar hij de drukkerij oprichtte en talloze boeken liet drukken.

Hij heeft ook een eigen school opgericht nadat hij de kerkelijke school had verlaten. Alhoewel hij er de directeur van was, de reden van zijn vertrek was een conflict met een andere leraar die Banfel heette. Deze laatste had zijn onderwijs in het klooster van Canterburry genoten.

Hij gaf deze school een nationaal karakter. Vele kinderen maar ook jongeren kwamen naar deze school om zowel het Assyrisch/Aramees als het Engels te leren. Een groot deel van de afgestudeerden zijn later diakens en priesters geworden. Tot op de dag van heden is wel te merken dat degenen die van die school zijn afgestudeerd de taal goed beheersen en over veel kennis beschikken (ook de kerkelijke rituelen). Dit was te danken aan de inzet van de priester Yousef Aal Qlitha. De ijver van deze oude man verbaasden velen die hem een bezoek brachten. In 1955 is hij in de stad Mousel overleden.

Hij heeft veel boeken geschreven en uitgegeven zowel in het standaard Assyrisch/Aramees als in het dialect Soerath.

1. De geschiedenis van Herodit.

2. De geschiedenis van de Oosterse kerk.

3. Het boek van de uitverkorenen uit de archieven van de knappe schrijvers.

4. De Assyrische geschiedenis tijdens de Sasanitische overheersing.

5. Het vertalen en het drukken van het boek Margnitho (edelsteen) van Abd Isho Al-Sobaoi.

6. Een inleiding geschreven in het boek Kalila en Doemna.

7. De geschiedenis van Garoniqon van Abd Isho Al-Sobaoi.

8. Artikel van Georgis Wardan Fi Aljathalqa en nog een artikel van Ibn Zoebi dat over de natuur en het individu gaat.

9. Uitleg van de rituelen die tot de metropoliet van Arbil en Ashur Georgis behoren, en vele andere artikelen van de Oosterse auteurs en leraren. In dit boekje heeft hij de kerkelijke leiders tot en met de 21e patriarch Mor Ishai Chamoun beschreven. Dit boekje werd gedrukt in 1924 in de stad Mousel.

10. Het boek Fardos van A'dan (de hemel van A'dan) in 1928 uitgegeven. Aan het eind van dit boekje heeft hij een artikel van Bar Hibrojo over de wijsheid, twee artikelen van de sheik Gamis Al-Qirdahi, een artikel van Narzai (hij is een groot leraar die de kerkelijke leiders vaak bekritiseerd heeft, en een artikel voor Johanna Madani onder de titel Al-Teir, en nog twee artikelen voor hem over de persoonlijkheid en de volmaaktheid).

11. Hij gaf in 1935 het boek de vertalingen, de meeste behoren aan de auteur Abd Ishoh Al-Sobaoi.

12. Uitgekozen stukken uit de literatuur van de oude auteurs.

13. Een serie leesboeken in het Soerath (Al-Soeadië) en in het Soerath-Engels. In deze boeken treft men informatie over de auteurs en hun werk.

 
Nation's MenNaoum Fayeq


Ashur Yousef


Mor Chamoun Benjamin


Yousef Qlitha


Farid Nazha


Toma Odo


Abdelmasieh Qarabaschi


Dawied Barsoum Bierli


Malek Jaqo


Hanna Salmaan

 
 
© 2003 BethNahrin.nl, lees de disclaimer